Informatie voor leden


Het verenigingsjaar van En Blok loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het lidmaatschap geldt telkens tot 1 juli respectievelijk t/m 31 december. 
Betalen van de contributie kan enkel per automatische incasso. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier machtigt u tevens 'En Blok' tot het incasseren van de verschuldigde bedragen.

De verschuldigde contributie wordt twee maal per jaar geïncasseerd: namelijk begin februari en eind september.
De contributie is inclusief de bondscontributie voor de nationale badmintonbond (Badminton Nederland).

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier (PDF-file) of met een invulbaar Excel-bestand.

Momenteel (per 1 januari 2023) zijn de contributiebedragen (per jaar) als volgt :
 

  Contributie
Jeugd € 119,=
Jeugd - competitie € 156,=
Recreanten € 226,=
Senior - competitie € 297,=
55+ GEA € 159,=